Publicatieborden

Waar staan onze publicatieborden?

publicatieborden
De publicatieborden in beheer bij het VMK

De borden staan in Veldhoven:

 • op de Plank tussen de rontondes van de Kempenbaan en de Locht
 • op de hoek van de Pastorielaan en de Abdijlaan
 • op de hoek van de Dorpsstraat en de Frans Bekerstraat
 • op de hoek van Sondervick en de Kromstraat

Voorwaarden voor het plaatsen van publicaties

 1. Publicaties dienen minimaal 2 weken voor publicatie te zijn aangemeld bij het Veldhovens Muziek Korps via de website www.veldhovensmuziekkorps.nl door gebruikmaking van het online aanmeldformulier.
 2. De vergoeding voor een publicatie bedraagt € 45,00 per 2 weken. Maximaal 2 regels per publicatie. Uw publicatie komt op alle vier de borden.
 3. De teksten van uw publicatie worden ’s maandags aangebracht voor minimaal 2 weken.
 4. Er is plaats voor maximaal 3 publicaties per bord. Hierbij geldt dan ook wie het eerst komt.
 5. Het Veldhovens Muziek Korps behoud het recht uw tekst aan te passen in verband met de maximaal beschikbare ruimte per publicatie.
 6. De vergoeding voor publicatie dient ruim voor publicatie te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL15RABO0153603747 t.n.v. het Veldhovens Muziek Korps.
 7. Het Veldhovens Muziek Korps is niet aansprakelijk bij beschadiging van uw publicatie.

Online aanmelden

Voor het aanmelden van vermelding op publicatieborden kunt u gebruik maken van onderstaand formulier. Velden met een * zijn verplicht invoer.

In het kader van de AVG verklaren wij dat wij deze gegevens uitsluitend zullen gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacy Statement dat u kunt vinden op onze website.

Scroll naar boven