De Gendergalm

Enkele leden nemen in 1960 het initiatief tot oprichting van een Boerenkapel, met als doel kwalitatief goed musiceren voor plezier, zonder persoonlijk winstoogmerk en bovenal vriendschap bevorderend.

De kapel “de Gendergalm” staat de eerste 7 jaar onder leiding van Jan Liebregts, daarna 10 jaar onder Janus Coppens en 10 jaar onder Harrie van Moll. Vanaf 1987 zal Henri Coppens de Gendergalm onder zijn hoede nemen.

gendergalm_1967
De Gendergalm in 1967

Vanaf de oprichting heeft de kapel enorm succes. Ze levert goede en veelgevraagde amusementsmuziek en is in al die jaren nooit verworden tot een vereniging binnen de vereniging, iets waar het harmonie-bestuur aanvankelijk bang voor was. Ze is een wezenlijk onderdeel van het korps en haar financiële bijdrage wordt jaarlijks met warm applaus begroet. Naast successen op ontelbare feestavonden in binnenland, blijkt haar roem zich ook in buitenland te verspreiden. Optredens in Duitsland (o.a. Gieleroth) liggen de leden van toen nog vers in het geheugen. In 1974 en 1975 reizen 6 leden van de Gendergalm naar Singapore om, op uitnodiging van de Hollandse Club, daar het carnaval op te luisteren.

Gedurende enkele jaren kweekt de Gendergalm een jonge loot: De Gendernootjes o.l.v.Jaap Romeijn. Wanneer deze in 1977 volwassen geworden zijn, stellen 6 oudere kapel-leden hun plaats ter beschikking, de Gendergalm ondergaat een verjongingskuur.

gendergalm_1993
In 1993 staat De Gendergalm onder leiding van Henri Coppens

Op dit moment is de kapel slapende. Na het vertrek van een aantal leden is besloten om voorlopig niet actief met de kapel verder te gaan. Bij het gouden jubileum van één van de oudleden heeft de kapel nog één keer, als vanouds, een geweldig optreden verzorgd.

Scroll naar boven