Het VMK

In de volksmond heet het Veldhovens Muziekkorps vaak kortweg VMK. Deze meer dan honderd jaar oude vereniging is nog steeds springlevend. Op deze website vindt u daarvan overal het bewijs. Graag willen we u op deze pagina enige achtergrond informatie verschaffen over de bijzondere vereniging die het het Veldhovens Muziekkorps is.

Geschiedenis van het Veldhovens Muziekkorps

In chronologische volgorde vindt u hier een overzicht meer dan een eeuw Veldhovens Muziekkorps.

De Gendergalm

Enkele leden nemen in 1960 het initiatief tot oprichting van een Boerenkapel, met als doel kwalitatief goed musiceren voor plezier, zonder persoonlijk winstoogmerk en bovenal vriendschap bevorderend.

Ere-leden van het Veldhovens Muziekkorps

Het Veldhovens Muziekkorps is trots op zijn ere-leden. Zij hebben zich op bijzondere wijze voor de vereniging ingezet.

Ere-lijst harmonie orkest

Het VMK heeft in haar geschiedenis een groot aantal keren deelgenomen aan concoursen en muziekwedstrijden. Hieronder vindt u een overzicht van de behaalde resultaten:

Bestuur en organisatie

Het bestuur vormt de ‘regering’ van het VMK. Een groot aantal bevoegdheden zijn aan het bestuur gedelegeerd op basis van de statuten van de vereniging. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt echter bij de ‘Tweede Kamer’ van het VMK: de ledenvergadering.

Informatie over onze muziekopleiding

Zelf muziek maken is het mooiste dat er is. Dat geldt niet alleen voor de volleerde muzikant (wanneer ben je dat eigenlijk?) maar zeker ook voor de muzikant in opleiding. Want muziek maken kun je bij het Veldhovens Muziekkorps niet alleen in het harmonie orkest maar ook bij de slagwerkgroep of in het beginners en leerlingen orkest.

Stichting Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps

Mogen wij u presenteren de Stichting Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps (SVVMK).

Allereerst: deze stichting is een onafhankelijke stichting die bestuurlijk helemaal los staat van de vereniging “Het Veldhovens Muziekkorps”.

U zult zich misschien afvragen wat een “vriendenclub” precies inhoud en waarom een vereniging als het Veldhovens Muziekkorps (VMK) deze zo hard nodig heeft.

Scroll naar boven