Stichting Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps

Mogen wij u presenteren de Stichting Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps (SVVMK).

Allereerst: deze stichting is een onafhankelijke stichting die bestuurlijk helemaal los staat van de vereniging “Het Veldhovens Muziekkorps”.

U zult zich misschien afvragen wat een “vriendenclub” precies inhoud en waarom een vereniging als het Veldhovens Muziekkorps (VMK) deze zo hard nodig heeft.

Het VMK komt jaarlijks zo’n 15 keer in het openbaar in actie. Zoals het opluisteren van de Carnavalsoptocht, de jeugdwandeldriedaagse, de koninginnedagoptocht, de Dodenherdenking en serenades. En natuurlijk ook bij de concerten die regelmatig door de verschillende orkesten van het korps worden verzorgd. Een uitgebreide beschrijving kunt u vinden op de agenda van het Veldhovens Muziekkorps.

Naast de openbare optredens zet het VMK zich ook in met hand en spandiensten tijdens o.a. Cult & Tumult en de Veldhovense concertwedstrijden. Daarnaast draagt het VMK bij aan de muziekeducatie voor jeugd in samenwerking met Art4U  (de Muziekschool ) door het beschikbaar stellen van een instrument en het laten spelen in één van de opleidingsorkesten.

Om een vereniging als het VMK financieel draaiend te houden is jaarlijks veel geld nodig. Denk u bijvoorbeeld maar eens aan de aanschaf, afschrijving en onderhoud van uniformen en instrumenten. Daarnaast zijn er de kosten van een goede opleiding door professionele dirigenten en de muziekpartituren.

Uiteraard ontvangt de vereniging een subsidiebijdrage van de gemeente en steken zij zelf de handen uit de mouwen om de vereniging financieel gezond te houden via allerlei acties. Verder hebben de leden binnen de vereniging voor de concertreizen een eigen spaarkas.

Maar elke helpende hand is welkom !

Dáárom de vriendenclub die van mening is dat een vereniging als het Veldhovens Muziekkorps niet weg te denken is in de Veldhovense gemeenschap en daarbuiten. Door een lidmaatschap te aanvaarden bij deze vriendenclub steunt u voor € 50,–, € 75,– of € 100,– het VMK zowel moreel als financieel zodat de status van dit korps voortgezet kan worden.

Werkwijze van de vriendenclub

De vriendenclub van het VMK is een zelfstandige stichting die alleen maar door middel van het doel aan het VMK verbonden is.
Uw bijdrage wordt beheerd door het stichtingsbestuur op een eigen bankrekening. Jaarlijks bepaalt het stichtingsbestuur de bestemming van de ontvangen bijdrage. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanbieden van een benodigd instrument of een bijdrage aan een aan te schaffen instrument of uniformen door de vereniging.

Wat kan een lid van de vriendenclub verwachten?

De “tegenprestatie” hangt af van de hoogte van de bijdrage. U heeft de keuze uit:

 • Bijdrage € 50,00
  Dan bent u een particulier lid en dat geeft recht op één gratis toegangskaart tijdens het tweejaarlijks Special Edition concert. Het VMK houdt u op de hoogte van al hun activiteiten
 • Bijdrage € 75,00
  Dan bent u een particulier lid samen met uw partner en dat geeft recht op twee gratis toegangskaarten tijdens het tweejaarlijks Special Edition concert. Het VMK houdt u op de hoogte van al hun activiteiten
 • Bijdrage vanaf € 100,00
  Dan bent u als zakelijk lid verbonden en dat geeft recht op minimaal twee gratis toegangskaarten tijdens het tweejaarlijks Special Edition concert. Natuurlijk houdt het VMK u op de hoogte van al hun activiteiten. Daarnaast krijgt u een naamsvermelding op de website van de vereniging.

Contact opnemen met de vriendenclub?

Stuur een email naar vriendenclub@veldhovensmuziekkorps.nl of neem contact op met het secretariaat van het Veldhovens muziekkorps (secretariaal@veldhovensmuziekkorps.nl).

Sponsoring

Heeft u een eigen bedrijf dan heeft u ook de mogelijk om via sponsoring het VMK te steunen. Dit kan o.a. door middel van uw logo te laten plaatsen op de website en of naams- en logovermelding tijdens concerten. Hiervoor verwijzen wij u graag naar het secretariaat van het VMK te bereiken via email:

secretariaat@veldhovensmuziekkorps.nl .

De Stichting

Stichting Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps is bij notariële akte opgericht op 23 februari 2010 te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17279312.

Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen;

 • Voorzitter: Karel de Geus (Karel de Geus Muntveilingen BV)
 • Wiljan Bazelmans (Bazelmans AVR / Ducab AVR BV)
 • Henk van Kruijsdijk (Notarishuys Veldhoven)

Doel

Die zich ten doel hebben gesteld het bevorderen van muzikale activiteiten van het Veldhovens Muziekkorps, in het bijzonder door middel van morele en financiële steun aan de bedoelde vereniging en/of haar geledingen.

Bank

Bankrekening: NL39 RABO 0114 6775 06 Rabobank Eindhoven-Veldhoven t.n.v. Vriendenclub Veldhovens Muziekkorps

Scroll naar boven