Informatie over onze muziekopleiding

Zelf muziek maken is het mooiste dat er is. Dat geldt niet alleen voor de volleerde muzikant (wanneer ben je dat eigenlijk?) maar zeker ook voor de muzikant in opleiding. Want muziek maken kun je bij het Veldhovens Muziekkorps niet alleen in het harmonie orkest maar ook bij de slagwerkgroep of in het beginners en leerlingen orkest.

Leerlingen in actie
Leerlingen in actie

Leren muziek te maken begint bij de muziekles. De muziekopleiding van het VMK wordt verzorgd door de Muziekschool Veldhoven. Leerlingen van het VMK kunnen daar lessen volgen voor een een gereduceerd tarief.

Daarnaast heeft het VMK een beginnersorkest, het C-orkest, voor leerlingen waar je leert om samen met andere muziek te maken en wat een dirigent doet. Na een half jaar muziekles mag je als VMK-leerling gratis meespelen in het C-orkest.

Als je deze eerste schreden gezet hebt in het samen muziek maken komt het leerlingen orkest in zicht. Het B-orkest is een echt harmonie-orkest waar je als beginnende muzikant je weg leert vinden in de harmoniemuziek. Voor het stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen en jonge muzikanten is er het jaarlijkse Jeugdsolistenconcours Veldhoven, waar de VMK-leden zich elk jaar van hun beste muzikale kant laten horen.

Hoe ziet het opleidingstraject er uit?

Afhankelijk van zijn niveau maakt de leerling muzikant deel uit van het beginners of leerlingen orkest. Slagwerk leerling vinden een plaatsje in de slagwerk en percussie groep. Het uiteindelijke doel is om volledig lid te worden van het grote harmonie orkest.

Leerlingen in actie in het beginnersorkest
Leerlingen in actie in het beginnersorkest

Doel: het A-orkest

Het is het doel van de muziekopleiding om de leerlingen op een zodanig niveau te brengen dat ze als volledig lid in het Harmonie orkest kunnen spelen. Hierin is voor de muziekschool een grote taak weggelegd. Maar ook de harmonie speelt een belangrijke rol: in het beginnersorkest maak je voor het eerst kennis met het samen spelen en in het leerlingen orkest worden ook echte harmonie stukken in een volledige bezetting onder handen genomen. Uiteindelijk vindt er een geleidelijke overgang naar het A-orkest plaats.

Opleidingsroute

Hoe ziet het opleidingstraject er dan uit? Omdat niet iedereen even snel zal vorderen, en dat is helemaal niet erg, zal dat niet voor iedereen precies gelijk zijn maar globaal geldt de volgende tijdslijn:

  • Na een jaar AMV van de muziekschool kan gestart worden met het bespelen van een instrument.
  • Na ruim een half jaar les op het instrument kun je gaan meespelen met het C-orkest.
  • Als we dan weer zo’n tweeënhalf jaar verder zijn kun je mee gaan doen met het B-orkest.
  • Als je twee à drie jaar in dit orkest gespeeld hebt komt het A-orkest in zicht.

Als je goed genoeg bevonden wordt om daar aan mee te gaan doen begin je met het (gedeeltelijk) volgen van de repetities van het Harmonie orkest. Maar je blijft ook nog zo’n 1 a 2 jaar lid van het Leerlingen orkest. Dit om de overgang gemakkelijk te laten verlopen maar ook om tot steun te zijn van de nieuwe leden van het Leerlingen orkest. De overgangen gaan altijd in overleg met de opleidingscommissie en de dirigenten van de orkesten.

Nog een heel belangrijke opmerking: mocht je nu in de veronderstelling zijn dat de muziekopleiding alleen bedoeld is voor de (basis) school jeugd dan heb je het mis. Zowel de opleiding aan de muziekschool als deelname aan het beginners en leerlingen orkest is niet aan leeftijd gebonden.

De percussie en slagwerkgroep

De percussie en slagwerkgroep richt zich volledig op alle denkbare vormen van slagwerk en ondersteunt de harmonie muzikaal tijdens marsen en concerten. Binnen de groep wordt veel aandacht geschonken aan opleiding. Daarvoor heeft het korps Beat It Muziekeducatie in de arm genomen. Daarnaast is het mogelijk om via de muziekschool opgeleid te worden tot volledig slagwerker. Daar komen behalve het drumstel nog vele andere slagwerk- en percussie instrumenten aan bod. Denk maar aan pauken, xylofoon, bekkens etc.

De Muziekschool

In het verleden was het zo dat de meeste muziekkorpsen de opleiding van de muzikanten in eigen handen hadden. Echter met het gestegen niveau van musiceren door de muziekkorpsen zijn ook de eisen aan het
begin niveau van nieuwe leden opgeschoven.

Een ander belangrijk punt wat zeker niet vergeten mag worden is het feit dat de financiële mogelijkheden van de leden en van de vereniging groter zijn geworden.

Daarom is er enige jaren terug landelijk een opleiding op de muziekscholen gestart, speciaal voor de leden van muziekkorpsen, de zogenaamde HaFa opleiding. De opzet van deze opleiding is om het muziekonderwijs aan te laten sluiten met de behoeftes van de lokale muziekkorpsen

De HaFa opleiding

In de regel kunnen kinderen vanaf groep 4 van de Basisschool op een leeftijd van 7 à 8 jaar starten met de AMV (Algemene Muzikale Vorming) van de muziekschool. Deze opleiding staat geheel los van de muziekkorpsen. AMV laat de kinderen op allerlei manieren kennis maken met muziek.

De gehele AMV Muziek opleiding bij het Veldhovens Muziek Korps duurt 4 jaar waarbij elk jaar afgesloten wordt met het behalen van een graad. Aan het einde van het eerste jaar AMV kunnen de kinderen besluiten om naast hun tweede jaar AMV te starten met het bespelen van een instrument (het behalen van twee AMV graden is het uiterste minimum om muzikant bij het Veldhovens Muziek Korps te worden).

Wordt het Hoorn of Saxofoon?
Wordt het Hoorn of Saxofoon?

Instrument

Als dit een instrument is wat binnen het muziekkorps gebruikt wordt (en voorradig is) en de leerling interesse heeft in het maken van muziek bij een muziekkorps komt op dit moment het muziekkorps in beeld. Door lid te worden van het muziekkorps wordt aan de leerling een instrument ter beschikking gesteld en wordt de leerling door het muziekkorps als HaFa leerling bij de muziekschool aangemeld. Behalve dat er op deze manier geen instrument hoeft te worden aangeschaft is er het voordeel dat de tarieven van de instrument lessen aan de muziekschool lager zijn.

Met andere woorden: de aanmelding voor de AMV lessen moeten rechtstreeks bij de muziekschool gebeuren. De instrumentale lessen worden weliswaar door de muziekschool verzorgd maar de aanmelding
gebeurd door het VMK.

Muziekdiploma's

In principe worden de leerlingen door de muziekschool opgeleid voor het behalen van HaFa diploma’s (A t/m D). In de regel kan binnen 4 jaar na het starten van de AMV lessen het A-diploma gehaald worden. De gehele opleiding duurt 8 jaar en kan dan afgesloten worden met het D-diploma. Voor het meespelen met het Harmonie orkest is een niveau van minimaal B-diploma noodzakelijk.

Behalve het meespelen met het beginnersorkest, leerlingenorkest of percussie groep van het Veldhovens Muziekkorps kunnen de leerlingen van de muziekschool ook nog (gratis) meedoen met het koortje en diverse ensembles en orkesten van de muziekschool. Bovenstaand verhaal is sterk geënt op kinderen. De muziekschool kent echter ook speciale opleidingen voor volwassenen die tot hetzelfde resultaat leiden.

Strippenkaart

Ben je enthousiast geworden maar weet je nog niet helemaal zeker of lid worden van het Veldhovens Muziekkorps iets voor je is? Maak dan gebruik van de VMK Strippenkaart.

De VMK Strippenkaart heeft recht op 3 keer gratis deelnemen aan een repetitie van het C-orkest van het Veldhoven Muziek Korps.

Deze strippenkaart is bedoeld voor kinderen die het PIMBA project hebben gevolgd. Kun je al (een beetje) een muziekinstrument bespelen maar heb je niet mee gedaan aan PIMBA, dan mag je je natuurlijk ook aanmelden voor de VMK Strippenkaart.

Je kunt je aanmelden door het online formulier in te vullen.

Lid worden

U kunt u heel gemakkelijk online aanmelden als lid van het Veldhovens Muziekkorps. Klik HIER om naar het aanmeldformulier te gaan.

Na het invullen en verzenden van het formulier wordt uw aanmelding in behandeling genomen. Op korte termijn wordt dan contact met u opgenomen.

Scroll naar top