Opleiding

De Opleidingscommissie verzorgt de organisatie rondom de muziekopleiding van het VMK en de jaarlijkse leerlingenwerfactie in mei. Daaronder valt de begeleiding van leerlingen en de contacten met ouders en docenten.

De opleidingen worden bij het VMK verzorgd door de Muziekschool Veldhoven.

Taken van de commissie:

 • Organiseren muziekopleiding via het VMK
 • Jaarlijks organiseren van een leerlingenwerfactie
 • Begeleiding (muzikaal en ‘sociaal’) van alle leerlingen
 • Contact onderhouden met de ouders, evaluatiegesprekken over voortgang leerling met muziekschool / docent / ouders
 • Stimuleren deelname Jeugdsolistenconcours
 • Initiëren doorstroming orkesten
 • In juli beoordelen aangeleverde jaarplan komend jaar
 • In oktober beoordelen aangeleverde budget voor komend jaar voor de Opleidingscommissie.

Taakverdeling binnen de commissie:

 • Helene Heeren
  • Commissievoorzitter, stuurt de commissieleden aan en bewaakt de voortgang en budgetten.
  • Waarneming organiseren reguliere optredens
  • Afgevaardigde vanuit het bestuur
  • Communicatie richting ouders en regelen overstap B naar A
 • xxx
  • Afgevaardige slagwerkgroep / Jeugd slagwerkgroep
  • Jeugdsolistenconcours
  • Begeleider Jeugdslagwerkgroet
 • xxx
  • Jeugdsolistenconcours
  • Jeugdorkestendag
  • Aanspreekpersoon tussen de muziekschool en het VMK
 • Stef Baselmans
  • Adviserend lid
  • Dirigent opleidingsorkesten
  • Verantwoordelijk voor muziekkeuze
  • Initiatieven optredens
Scroll naar boven