Muziek

De Muziekcommissie verzorgt voor het A-orkest de samenstelling van het repertoire, de programmering voor concerten en het aankoopbeleid van muziek.

Verder bepaalt deze commissie de gewenste samenstelling van het A-orkest en nodigt zij indien noodzakelijk gastmuzikanten uit.De Muziekcommissie heeft een sturende rol in het aankoopbeleid voor nieuwe instrumenten (in overleg met de Materiaalcommissie).

De Muziekcommissie verzorgt jaarlijks in juli een voorstel voor het jaarplan met de muzikale optredens en activiteiten voor het komende jaar.

De taken van de muziek commissie:

 • Samenstellen repertoire A-orkest, inclusief aankoopbeleid muziek.
 • Vaststellen van ideale bezetting per orkest/slagwerkgroep.
 • Uitnodigen gastmuzikanten indien nodig, maar vooral initiatief nemen voor ‘aanvulling aan de bovenkant’.
 • Vanuit (toekomstige) bezettingsproblemen sturing geven aan instrumentkeuze nieuwe leden (In overleg met Jeugd- en opleidingscommissie).
 • Opstellen in mei/juni voorstel jaarplan komend jaar met de muzikale optredens en activiteiten.
 • Sturing geven aan het aankoopbeleid nieuwe instrumenten (wie / wanneer / welk merk) en dit doorgeven aan de materialencommissie.
 • Beheer muziekarchief.
 • In oktober beoordelen aangeleverde budget voor komend jaar voor muziekcommissie.

De muziek commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Geert Coppens – Voorzitter en algehele communicatie met leden en bestuur
 • Will van der Weijden – Contactpersoon koper
 • Ronelle Luijten – Contactpersoon hout
 • Vrony Derks – Contactpersoon jeugd

 Henka en Rinie van den Nieuwenhof beheren het muziek archief. Zij ondersteunen de muziek commissie maar maken er geen deel van uit. Zij doen ook de bestellingen van nieuwe muziekstukken.

Ralf Schreurs is als dirigent van het harmonieorkest als adviseur aan deze commissie verbonden.

Scroll naar boven