Materiaal

De Materiaal commissie verzorgt het beheer en opslag van alle instrumenten en uniformen die in het bezit zijn van de vereniging.

Deze commissie bestaat uit:

 • Geert Coppens (instrumenten)
 • Joke Couwenberg (uniformen)

Commissie Instrumentenbeheer
Instrumentenbeheer verzorgt het beheer en opslag van alle instrumenten die in het bezit zijn van de vereniging. Ook verzorgt deze commissie (in opdracht van het bestuur) de aanschaf van nieuwe instrumenten en (zelfstandig) alle reparatiewerkzaamheden en de aanschaf van toebehoren zoals rietjes en muziekstandaards.

De taken van de commissie:

 • Integraal beheer van alle instrumenten die in het bezit zijn van de vereniging
 • Administratie van instrumenten (inclusief verzekeringsgegevens) en toebehoren
 • Waarborgen van (continuïteit van) kwaliteit door organisatie van planmatige revisieactiviteiten. Elke instrument- soort heeft een vaste revisieperiode en deze worden in een meerjarenplan uitgevoerd.
 • Organiseren van alle reparatiewerkzaamheden voor instrumenten
 • Bewaken van zorgvuldig gebruik van verenigingsbezit.
 • Organisatie aanschaf nieuwe instrumenten (in opdracht bestuur)
 • Het ter beschikking stellen en houden van muziekstandaards, rietjes en eventuele andere benodigdheden.

Noot:    Rietjes worden op verzoek van de muzikant ter beschikking gesteld voor muzikanten in A- en B-orkest

Procedure:

 1. Lid meldt zich met (reparatie)verzoek bij de commissie
 2. Commissie bekijkt of de vraag intern is op te lossen of dat er externe reparatie nodig is.
 3. Ingeval van externe reparatie wordt door de commissie een gespecificeerde verwijzingsbon uitgeschreven voor de reparateur.
 4. De bonnen worden door de reparateur aan de uiteindelijke rekening gehecht en worden gestuurd aan de penningmeester van het Veldhovens Muziekkorps
 5. Deze handelt de rekening af (desgewenst na controle door de commissie)

Regeling reparatie- en onderhouds kosten

 • Instrument van de vereniging –> Kosten reparatie voor VMK
 • Instrument eigendom van lid:
  • En instrument wordt alleen gebruikt wordt bij het VMK –> Kosten reparatie voor VMK
  • En instrument wordt ook bij (een) andere verenigingen(en) bespeeld –> Kosten naar verhouding voor VMK

Commissie Uniformenbeer

 • Integraal beheer van alle uniformen die in het bezit zijn van de vereniging
 • Administratie van uniformen
 • Organiseren van alle reparatiewerkzaamheden voor uniformen.
 • Bewaken van zorgvuldig gebruik van verenigingsbezit.
 • Organisatie aanschaf nieuwe uniformen (in opdracht bestuur
Scroll naar boven