Lief en Leed

Deze commissie heeft als taak een invulling te geven aan de ledenzorg. Aandacht geven aan leden die waar het bijvoorbeeld door ziekte minder mee gaat of leden die iets bijzonders te vieren hebben. Om dit goed in te vullen is het van belang dat deze commissie tijdig wordt geïnformeerd door de sectie leiders.

Henri en Helma Luijten vormen samen de lief en leed commissie.

Scroll naar boven