Fun

De Funcommissie verzorgt de organisatie van activiteiten, die als doel hebben het bevorderen van de sfeer / betrokkenheid / ‘team spirit’ in de vereniging, echter die geen directe relatie hebben tot het muzikale programma van de vereniging. Bijv. een feestavond, de Sinterklaasmiddag en de Nieuwjaarsreceptie.

Verder verzorgt deze commissie de Ledenzorg, aandacht vanuit vereniging voor de leden bij ziekte, huwelijk, gezinsuitbreiding en dergelijke. Hieronder valt ook de organisatie van de huldiging van jubilarissen.

Taken van de commissie:

  • Organiseren van activiteiten, die als doel hebben het bevorderen van de sfeer / betrokkenheid / ‘team spirit’ in de vereniging, echter die geen directe relatie hebben tot het muzikale programma van de vereniging. Bijv. feestavond / dag, Sinterklaasmiddag, Nieuwjaarsreceptie, dauwtrappen, aanloop eigen concours.
  • Organiseren Ledenzorg, Aandacht vanuit vereniging bij ziekte / huwelijk / gezinsuitbreiding, etc., waarbij sectieleiders vanwege de signalering een belangrijke rol spelen.
  • Organiseren van huldiging van jubilarissen, excl. contacten naar gemeente en muziekbond.
  • In juli beoordelen aangeleverde jaarplan voor komend jaar.
  • In oktober beoordelen aangeleverde budget voor het komend jaar voor FUN-commissie.

De commissie bestaat uit:

  • Judith Kloosterman
  • Anja Saive-Kocks
  • Gaby Bogers
Scroll naar boven