Financiële zaken

De commissie Financiële Zaken verzorgt naast de financiën ook de budgetering voor de vereniging en doet jaarlijks in oktober een voorstel voor de bugetten voor de verschillende commissies. Verder verzorgt deze commissie de organisatie van de jaarlijkse donateursactie in oktober en de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de contacten met de Vriendenkring van het VMK.

Taken van de commissie:

 • In augustus opstellen voorstel begroting per commissie, gebaseerd op de Winst- en Verliesrekening per commissie voorgaande jaar en het opgeleverde definitieve Jaarplan voor komend jaar.
 • Subsidie verwerving bij gemeente en andere partijen.
 • Organiseren jaarlijkse donateursactie en de Anjeractie.
 • Organiseren activiteiten Vriendenkring VMK.
 • Innen contributiegelden.
 • In juli beoordelen aangeleverde voorstel jaarplan komend jaar
 • Verslaglegging / rapportage financiële situatie: algemeen en per commissie, werkelijke uitgaven versus begroting per kwartaal.
 • Elk kwartaal rapportage aan bestuur op papier van echte uitgaven versus begroting.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 • Jan Coppens (penningmeester)
 • Rob van Helden
 • Robert van der Sanden
Scroll naar boven