Bestuur en organisatie

Het bestuur vormt de ‘regering’ van het VMK. Een groot aantal bevoegdheden zijn aan het bestuur gedelegeerd op basis van de statuten van de vereniging. De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid ligt echter bij de ‘Tweede Kamer’ van het VMK: de ledenvergadering.

In grote lijnen bestaan de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur uit:

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het totale reilen en zeilen van de vereniging, waarbij veel zaken zijn gedelegeerd naar commissies met specialisten
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor de tijdige vaststelling van het jaarplan (in juli definitief), het tijdig vaststellen van budgetten (in november definitief).
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het elk halfjaar definitief vaststellen van de halfjaar-agenda (evenement, datum, plaats, tijd) die wordt aangeleverd door de evenementencommissie. Deze agenda wordt definitief vastgesteld in januari voor periode aug t/m dec en in juli voor jan t/m jul.
 • Het bestuur onderhoudt de contacten met ‘de buitenwereld’, zusterverenigingen, gemeente en muziekorganisaties.
 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het aangaan van contracten, beoordelingsgesprekken met ‘personeel’ (dirigenten, docenten).
 • Het bestuur neemt initiatief tot het uitnodigen van vertegenwoordigers uit commissies bij bestuursvergaderingen. Uiteraard kan een commissie ook ‘zichzelf’ uitnodigen voor een onderwerp dat wordt aangedragen uit de commissie.

De bestuursleden van het Veldhovens muziekkorps vindt u hieronder.

 • André Boereboom– Voorzitter (2020-2023)
 • Rini Stoffelen – Secretaris (2007-2025)
 • Jan Coppens – Penningmeester (2005-2024)
 • Ad Vialle – Bestuurslid (2018-2024)
 • Helene Heeren– Bestuurslid (2009-2023)
 • Angelique van de Burgt – Bestuurslid (2017-2023)
 • Chantal Jacobs – 2e Penningmeester (2021-2025)

Rooster van aftreden bestuur Veldhovens Muziekkorps

 
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
André
 
 
xx
 
 
xx
 
Jan
xx
 
 
xx
 
 
xx
Rini
 
xx
 
 
xx
 
 
Angelique
 
 
xx
 
 
xx
 
Ad
xx
 
 
xx
 
 
xx
Helene
 
 
xx
 
 
xx
 
Chantal
 
 
 
 
xx
 
 
Scroll naar boven